CAMPANYA RENDA 2010

Publicado en por ASTEC BVM, S.L. ASSESSORS TÉCNICS

Hisenda posa cada cop més difícil
l'exempció per reinversió
en vivenda habitual

  • Al límit de la prescripció, l'Agència Tributària revisa l'aplicació d'exempció per reinversió en vivenda habitual a les declaracions del 2006 i següents exercicis.

  • Els contribuents que no compleixen la condició d'estar empadronats a l'immoble transmès en el moment de la seva venda, una condició no explicitada a la llei, hauran de tributar pel guany patrimonial exonerat.

Barcelona, 3 de maig de 2011.- L'Associació de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB) considera "inaudit, injust i del tot inapropiat" que l'Agència Tributària reclami ara al contribuent les deduccions per reinversió en vivenda habitual d'exercicis anteriors, en base a una recent reinterpretació de la llei que obliga a estar empadronat a la vivenda en el moment de la seva transmissió.

Estrictament, per aplicar l'exempció, la llei demana que el contribuent hagi viscut a la vivenda com a mínim tres anys, i el 2007 el reglament de l'IRPF va flexibilitzar aquest requisit considerant habitatge habitual aquell que hagi estat en qualsevol moment dins dels dos anys anteriors a la venda. En cap cas menciona l'obligació d'estar empadronat en el moment de la transmissió.

Per als tècnics tributaris "és del tot qüestionable i injustificable emetre liquidacions que solen ser de quanties considerables, amb uns criteris tan restrictius i contradictoris per la pròpia doctrina administrativa emesa, i més tenint en compte les circumstàncies econòmiques actuals que pateixen molts ciutadans".

Aquestes revisions, al límit de la prescripció, van començar l'any passat per a l'exercici 2005 i continuen aquest any per al 2006, anys aquests que van ser brillants per a l'economia i en què es van vendre i comprar molts immobles. Però en moltes ocasions, la documentació que prova haver residit en l'habitatge transmès ja no es té disponible després de quatre anys. Per a l'APTTCB "el do de l'oportunitat és com a mínim discutible, sobretot pels moments difícils que passen moltes famílies."

Aquests canvis de criteri de l'Agència Tributària, i les revisions d'exercicis anteriors, fan que l'APTTCB aculli amb reserves la recent ampliació de la desgravació per obres de millora a la vivenda habitual que ha passat del 10% al 20% i s'ha fet extensible a d'altres habitatges i a un major nombre de contribuents: "Òbviament les mesures que ajudin a incrementar l'activitat econòmica del sector immobiliari són del tot benvingudes, però, cal preguntar-nos: com actuarà hisenda en els propers anys?"

L'APTTCB suggereix a l'Agència Tributària que aprofitant la campanya de renda actual, faci esment de quins són els documents que s'han de guardar i en quins mitjans de pagament serà possible aquesta desgravació, que, de fet, no serà aplicable si s'ha pagat en efectiu. "I que recordessin de passada quan finalitzarà la prescripció. Així, si l'AEAT ve a revisar aquestes deduccions l'any 2015 o 2016, els ciutadans estaran millor preparats per afrontar les possibles reclamacions".

L'Associació de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears afegeix que "Hisenda som tots. Però a l'hora d'aplicar criteris restrictius i en moltes ocasions injustos, Hisenda només és UNA, i les al·legacions com a dret de rèplica del ciutadà són menystingudes, no considerades i es tornen en contenciosos interminables en la majoria de casos".

Etiquetado en RENTA

Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:

Comentar este post